N: 42.330898, E: 23.556978
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека