N: 42.684544, E: 23.318777
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади