N: 42.234058, E: 23.815611
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади