N: 42.234058, E: 23.815611
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека