N: 42.188816, E: 23.374245
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека