N: 42.188816, E: 23.374245
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади