N: 42.219913, E: 23.321653
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека