N: 42.219913, E: 23.321653
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади