N: 42.572800, E: 23.197151
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека