N: 42.229954, E: 23.296680
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади