N: 42.716011, E: 25.329029
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека