N: 43.129501, E: 24.717422
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека