N: 41.827065, E: 23.475599
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади