N: 42.654861, E: 24.959307
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека