N: 42.636269, E: 24.362164
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека