N: 42.640190, E: 24.357140
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади