N: 42.148823, E: 24.753208
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади