N: 42.617020, E: 25.382771
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека