N: 42.568768, E: 23.195274
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека