N: 42.617886, E: 23.368786
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека