N: 42.520805, E: 25.904940
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека