N: 42.249790, E: 23.802202
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека