N: 42.249790, E: 23.802202
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута