N: 42.797207, E: 23.507660
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади