N: 42.275761, E: 22.691351
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади