N: 42.275761, E: 22.691351
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека