N: 43.140026, E: 23.704195
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади