N: 43.175419, E: 27.445389
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади