N: 42.038860, E: 24.304361
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади