N: 42.357018, E: 23.922457
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади