N: 43.243481, E: 25.033092
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади