Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android
N: 41.835697, E: 23.469406
"Никой не осъзнава колко е хубаво да пътуваш, докато не пристигне у дома и не положи уморена глава на старата си, позната възглавница."
Лин Ютан