N: 41.885258, E: 23.453461
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади