N: 42.596287, E: 23.016428
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади