N: 43.202454, E: 23.545992
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади