N: 43.415337, E: 28.287182
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека