N: 43.124439, E: 24.884489
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади