N: 41.360561, E: 23.180880
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека