N: 43.126240, E: 24.714724
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади