N: 43.277412, E: 27.118917
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади