N: 42.180908, E: 23.387688
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека