N: 41.600731, E: 24.698269
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека