N: 42.041767, E: 28.002590
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади