N: 42.041767, E: 28.002590
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека