N: 42.639885, E: 24.358192
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади