N: 42.433296, E: 25.654247
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади