N: 42.702702, E: 23.920624
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека