N: 42.044975, E: 27.998070
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека