N: 42.344971, E: 25.121225
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека