N: 42.193558, E: 23.586403
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека