N: 42.066448, E: 24.837975
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади