N: 42.623699, E: 25.542238
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади