N: 42.377586, E: 27.719358
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека