N: 42.377586, E: 27.719358
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади