N: 43.209076, E: 27.938484
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека