N: 43.128399, E: 24.716270
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека