N: 42.637508, E: 24.806076
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека